หน้าแรก
โทร : 021815918
อีเมล : info@deesat.com
คู่มือการติดตั้ง
blog post with image

คู่มือการติดตั้ง
วางจานรับสัญญาณดาวเทียมบนตัวรถในตำแหน่งที่ขนานกับพื้นมากที่สุด และฐานแม่เหล็กยึดติดกับตัวรถได้มากที่สุด
ต่อสายสัญญาณ จากจานรับสัญญาณ เข้าไปในตัวรถ โดยนำด้านที่มียางหุ้มต่อเข้ากับตัวจานรับสัญญาณ และใช้คลิปล็อคสาย ยึดสายสัญญาณ ให้เรียบร้อย

ต่อสายสัญญาณที่มาจากจานรับสัญญาณเข้าด้านหลังเครื่องรับดาวเทียม และต่อสาย AV จากด้านหลังเครื่องรับเข้ายังเครื่องเสียง และเครื่องรับโทรทัศน์

สำหรับการต่อแบบไม่ใช้ REMOTE LINK ต่อไฟจากสวิทช์กุญแจ หรือACC เข้าไปยังตัวแปลงไฟ โดยสายไฟสีเหลือง เป็นไฟ +12 Volt สายดำเป็น GND อาจจะต่อสวิทช์ขั้นกลางในกรณีที่เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเป็นรุ่นที่ไม่มีสวิทช์เปิดเปิด

การต่อสายแบบใช้ REMOTE LINK
Remote Link รุ่นนี้สามารถปิด-เปิดไฟที่ไปเลี้ยง ตัวแปลงไฟสำหรับเครื่องรับสัญญาณ โดยที่จะคอยตรวจสอบ การกดปุ่ม Power ที่ตัว Remote เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม Power ที่รีโมทคอนโทรล ไฟที่จ่ายให้กับ ตัวแปลงไฟจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่ Remote Link ยังไม่รู้จักปุ่ม Power ของรีโมทคอนโทรลสามารถตั้งค่าได้โดยเอาปลายปากกา กดปุ่ม SET POWER OFF ไฟสีแดงจะติด กดปุ่ม POWER ที่รีโมทโดยหันไปทางหัวรับของ Remote Link (สายไฟด้านที่ยาว)ไฟจะดับ และมีเสียงรีเลย์ ทำงาน

บริษัท ดี แซทเทิลไลท์ จำกัด © All right reserved
134 ซอยสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260shopify analytics ecommerce tracking